integritet

 1. Behandlingschef för personuppgifter

  Hudvårdsgrossisten hos daglig direktören har det dagliga ansvaret för behandling av personuppgifter i samband med Hudpleiegrossisten AS och hudvårdsspecialisten.no

 2. Syftet med behandlingen av personuppgifter

  Den insamlade informationen används för:

  1. Nyhetsbrev: Informera kunder om nyheter från hudvårdsproducenten
  2. Webstatistik: Förbered statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationen på webbplatsen.
  3. Cookies: Förbättra användarupplevelsen på Hudpleiegrossists hemsida och anmäl dig till kurser på Hudpleiegrossisten.
  4. Kursansökan: Hantera kursdeltagare.
  5. Har korrekt kontaktinformation för information och servicemeddelanden, garantier och fakturainformation
 3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

  Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är individens samtycke (jfr lag om behandling av personuppgifter §8 och jfr artikel 6 §1a) i den nya personuppgiftsregistret av den 25 maj 2018) eller kontraktsuppföljning (jfr lag om behandling av personuppgifter §8 och se artikel 6 §1c) i den nya personuppgiftsregistret av den 25 maj 2018) om inget annat anges.

 4. Vilken personlig information behandlas?

  Den personliga informationen som behandlas är:

   1. Nyhetsbrev: E-postadress och företagsnamn.
   2. Webstatistik: Vi samlar oidentifierad information om besökare på webbplatsen. Exempel på vad statistiken svarar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

    Vi använder Analytics Analytics-analysverktyget på vår webbplats som gör det möjligt för oss att få anonym statistik om besökare på webbplatsen.

    Du kan välja bort Googles cookies genom att besöka Google .

   3. Cookies: Cookies är små textfiler placerade på din enhet när du laddar ner en webbplats. Kapslarna ser till att webbplatsen fungerar bäst och inte används för att identifiera dig som person.
    • Kursansökan: Kapslarna från Magento cart_hash, items_in_cart och magento _sessionID_ lagra informell information om vagnen. Sparar ingen personlig information. Gäller också när du är inloggad användare.
    • Login och Navigation Caps används för att lagra vilken användare som är inloggad och ge möjlighet att förbli inloggad och kom ihåg användarnamn. Kapslarna tas bort från datorn när du stänger webbläsaren.

  Så här hanterar du cookies: Webfett. ingen

  Alla webbservrar loggar länken mellan IP-adressen, sidan som laddas och resultatet anges, om inte en aktivt går in för att stänga av den. Detta lagras endast under en kort period och används inte för någonting.

  1. Kursansökan: namn, kontaktuppgifter och arbetsgivare.
  2. Webbutik: namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Dessutom kan viss teknisk information som kan kopplas till din användare, såsom gateway-IP-adressen, tillfälliga tekniska data i driftsloggen och vilka mobila enheter som används i systemet, spelas in.
 5. Insamling av personuppgifter

  Informationen samlas in:

  1. Nyhetsbrev: vid registrering i vår nyhetsbrev, efter att användaren godkänt registrering av ovan nämnda personuppgifter.
  2. Webstatistik: använder webbplatsen.
  3. cookies:

   Den reviderade lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft den 1 juli 2013 och har fått en ny bestämmelse om villkoren för lagring av information i kommunikationsutrustning - den så kallade "cookiesektionen", se lagen om elektronisk kommunikation § 2-7b.

   Lagring av information och behandling av denna information är inte tillåten såvida inte användaren är informerad och har samtyckt till, den information som behandlas, syftet med denna behandling och vem som behandlar informationen.

   Inga identifierande cookies används på hudpleiegrossisten.no. När du loggar in eller använder tjänster, kommer samtycke att använda cookies krävas.

  4. Kursregistrering eller handel: Vid registrering måste användaren samtycka till att informationen lagras för kursadministration och eller på ett handelskonto.
  5. E-handel: Informationen samlas in av användarens skapande, efter att användaren aktivt godkänner registrering av ovan nämnda personuppgifter och användning av cookies och till och med lagrar sin egen information. Tekniska driftsdata samlas kontinuerligt.

   Informationen är nödvändig för att tillhandahålla service och kundservice. Om du inte håller med om att vi lagrar din användarinformation, kan vi inte erbjuda en lämplig online-handelslösning.

 6. Behandling av personuppgifter

  Informationen behandlas av Hudpleiegrossisten AS på följande sätt:

  1. Nyhetsbrev: Informationen kommer inte att användas för annat än sändning av e-post och kommer inte att lämnas ut till tredje part. E-postadressen lagras i en separat databas av nyhetsbrevleverantören MailChimp, delas inte med andra och din data raderas när du avbryter prenumerationen.
  2. Online statistik: Informationen behandlas i en oidentifierad och aggregerad form. Genom de-identifieras menas att vi inte kan spåra den information som vi samlar tillbaka till den enskilda användaren.
  3. Cookies: Informationen behandlas inte utöver att användaren får en bättre upplevelse av webbplatsen.
  4. Kursansökan: Informationen behandlas inte utöver administrationen av kurser och handel.
  5. Hudvårdsproducenten är en dataprocessor för personlig information som lagras i våra lösningar. Våra system är värd ProIsp och informationen lagras på separata servrar som drivs av leverantören. Informationen lagras bara så länge du använder våra lösningar, eller tills samtycke återkallas.

 7. Registrerade rättigheter

  Som registrerad har du rättigheter enligt lagen om behandling av personuppgifter från 2001 till dess att den nya sekretesslagen från 2018 träder i kraft den 25.05.18. Som registrerad har du rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter, kräva korrigering eller radering av felaktig eller felaktig information förutom att radera all personlig information från våra system.

 8. Säkra information

  Endast kunden och hudvårdsproducenten och ett begränsat utbud av tekniska leverantörer har tillgång till den information som samlas in. Hudvårdsproducenten använder säker åtkomstkontroll relaterad till system som innehåller personlig information, samt en intern säkerhetspolicy som är anpassad till kraven i den nya sekretessreglering (GDPR). Alla anställda och leverantörer från tredje part har en sekretessplikt vid behandling av personuppgifter.

 9. Kontakta

  Vid förfrågningar om behandling av personuppgifter, kontakta vår kundtjänst på post@hudpleiegrossisten.no .

  För ytterligare frågor om Hudpleiegrossistens integritetspolicy kan vår personvernombudsman kontaktas via e-post: post @ hudpleiegrossisten.no